ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ

Մեր առաքելությունն է` մատուցել բարձրորակ ծառայություններ` ուղղորդվելով թիմային աշխատանքի գաղափարով` միասնության և համագործակցության մթնոլորտում, որը կբերի բեղուն և երկարատև համագործակցության` նպաստելով հաճախորդների ֆինանսական բարելավմանն ու բիզնեսի զարգացմանը:Մեր նպատակն է` ապահովել առաջատար և մրցունակ դիրքեր Հայաստանի ֆինանսական շուկայում շարունակելով մատուցել բարձրորակ ծառայություններ` ընդլայնելով այդ ծառայությունների շրջանակը` ամրապնդելով վստահելի գործընկերոջ բարձր համբավ:

Մենք կարևորում ենք` վարկերի տրամադրման առավել մատչելի պայմանների առաջարկումը, հասանելի բնակչության լայն շրջանակին:

Մենք հետևում ենք մեր որդեգրած քաղաքականությանը. բարձր մասնագիտական հմտություն, առավել ուշադրություն և անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին:

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ  • դրամ

  • ամիս

  • %

  • դրամ

  • %

  • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh