ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

appa_banner

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկող ավտոմեքենաների համար պետք է կնքվի ԱՊՊԱ պայմանագիր:2011 թվականի հունվարի 1-ից գործում է ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը:

Եվ այդպիսի հնարավորություն Ձեզ տալիս է Ֆ.Ի.Կ.Օ վարկային կազմակերպությունը, որը հանդիսանում է ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ Ապահովագրական Փակ Բաժնետիրական Ընկերության գործակալ:

Ռոսգոսստրախ-Արմենիա ԱՓԲԸ-ն Հայաստանյան շուկայի առաջատարներից է և հանդիսանում է ֆինանսապես կայուն և հուսալի ընկերություն:

Կազմակերպության անձնակազմը պատրաստակամ է տրամադրելու Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և իրականացնելու մասնագիտական խորհրդատվություն:

Պայմանագիրը կնքվում է առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով:

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցվում են հետիոտնին, այլ ավտոմեքենայի վարորդին, ավտոմեքենայի ուղևորին պատճառված անձնական վնասները`

նախատեսվող հատուցման չափը կազմում է.

 • 3.000.000 դրամ յուրաքանչյուր տուժողի համար, սակայն ոչ ավելի քան 9.000.000 դրամ յուրաքանչյուր պատահարի համարգույքին պատճառված վնասների դեպքում`
 • 1.500.000 դրամ յուրաքանչյուր պատահարի համար

ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը.

 • անձնագիրը,
 • սոցիալական ապահովության քարտը,
 • վարորդական իրավունքի վկայականը,
 • ավտոմեքենայի տեխ.անձնագիրը կամ մաքսային հայտարարագիրը,
 • լիազորագիր, եթե ստորագրողը ապահովադիր չէ,
 • ավտոմեքենայի առքուվաճառքի պայմանագիրը, եթե սեփականատերը տեխանձնագրում նշված անձը չէ,
 • ավտոմեքենայի վազքի ցուցմունքը

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh