ԱՎՏՈՎԱՐԿ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԱՎՏՈՎԱՐԿ

car
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 400.000 – 1.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ մինչև 24 ամիս
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

24 %

Ամսական սպասարկման վճար 0.1 % վարկի գումարից
Վարկի ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենան

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 50 %
Ավտոմեքենայի ապահովագրում “Կասկո” ապահովագրություն` նվազագույնը վարկի գումարի 140%-ի չափով
Վարկի տրամադրման (կոմիսիոն) վճար 3% վարկի գումարից, բայց ոչ պակաս քան 30.000 ՀՀ դրամ
Հայտի ուսումնասիրման վճար 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տոկոսների հաշվարկման կարգ  Մայր գումարի նվազող մնացորդի նկատմաբ

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում ընկերության կողմից տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

Պահանջվող փաստաթղթեր`

 1. Վարկառուի անձնագիր(նույնականացման քարտ) և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 2. Ամուսնական կարգավիճակը հաստատաող փաստաթղթեր(ամուսնության, ամուսնալուծության, մահվան վկայականներ և այլն……),
 3. Տեղեկանք աշխատավայրից (նշել զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, հասցեն և հեռախոսահամարները) և/կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթղթեր

Ձեռք բերվող գույքի համար`

 1. Ավտոմեքենայի սեփականության վկայական,
 2. Տեխնիկական անձնագիր

Վարկավորման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո

– Տեղեկանք շարժական գույքի վրա առկա սահմանափակումների վերաբերյալ

 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր կամ այլ անձանց երաշխավորություններ

* “Կասկո” ապահովագրության տարեթվերին չբավարարող ավտոմեքենաների դեպքում պահանջվում է առնվազն 2 անձանց երաշխավորություն(եկամուտ հաստատող փաստաթղթերով):

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.3% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում  և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով [PDF, 56KB]

Պարտաճանաչ վարկատուների և առանձին հաճախորդների համար կարող են սահմանվել վարկավորման այլ` շահավետ պայմաններ:

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh