ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

consumer
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման ձև Անկանխիկ
Վարկի նվազագույն գումար 50.000-300.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ մինչև 12 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք 24 %
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն մինչև 70 %
Ամսական սպասարկման վճար 1.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ապահովվածություն ձեռք բերվող ապրանքները
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն մինչև 100%
Հայտի ուսումնասիրման վճար 5000 ՀՀ դրամ
Վարկի տոկոսների հաշվարկման կարգ  Մայր գումարի նվազող մնացորդի նկատմաբ

 

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում ընկերության կողմից տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

Պահանջվող փաստաթղթերը`

 1. Վարկառուի անձնագիր(նույնականացման քարտ) և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 2. Տեղեկանք աշխատավայրից(նշել զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, հասցեն և հեռախոսահամարները) և/կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթղթեր,
 3. Վարկառուի սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր(սեփականության վկայականներ, տեխ. անձնագրեր)(առկայության դեպքում)

Երաշխավորների համար՝

 1. Երաշխավորների անձնագրեր և սոց. քարտեր,
 2. Երաշխավորների սեփականության վկայականներ,
 3. Տեղեկանք երաշխավորների եկամուտների վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր կամ այլ անձանց երաշխավորություններ

 

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.3% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում  և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով [PDF, 56KB]

 

Պարտաճանաչ վարկատուների և առանձին հաճախորդների համար կարող են սահմանվել վարկավորման այլ` շահավետ պայմաններ

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh