ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

student

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման ձև Անկանխիկ
Վարկի գումար 100.000 – 500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ մինչև 12 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք 22 %
Վարկի տրամադրման(կոմիսիոն) վճար 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման(կոմիսիոն) վճար 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ապահովվածություն 2 անձի երաշխավորություն
Հայտի ուսումնասիրման վճար 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տոկոսների հաշվարկման կարգ  Մայր գումարի նվազող մնացորդի նկատմաբ

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում ընկերության կողմից տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

Պահանջվող փաստաթղթերը`

 1. Վարկառուի անձնագիր(նույնականացման քարտ) և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 2. Տեղեկանք աշխատավայրից(նշել զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, հասցեն և հեռախոսահամարները) և/կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթղթեր,
 3. Վարկառուի սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր(սեփականության վկայականներ, տեխ. անձնագրեր)(առկայության դեպքում)

Ուսանողի համար`

 1. Ուսանողի անձնագիր և սոց. քարտ,
 2. Ուսանողական տոմս, քննական գրքույկ(անհրաժեշտության դեպքում),
 3. Տեղեկանք տվյալ ուսումնական հաստատությունից ուսանողի և ուսման վարձի վերաբերյալ

Երաշխավորների համար՝

 1. Երաշխավորների անձնագրեր և սոց. քարտեր,
 2. Երաշխավորների սեփականության վկայականներ,
 3. Տեղեկանք երաշխավորների եկամուտների վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր կամ այլ անձանց երաշխավորություններ

 

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.3% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում  և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով [PDF, 56KB]

 

Պարտաճանաչ վարկատուների և առանձին հաճախորդների համար կարող են սահմանվել

վարկավորման այլ` շահավետ պայմաններ

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh