ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

law

Իր գործունեության ընթացքում <<Ֆ.Ի.Կ.Օ>> ՈւՎԿ ՍՊԸ ուղղորդվում է հետևյալ ՀՀ օրենքներով, ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված կանոնակարգերով և ներքին իրավական կարգերով`

pdf ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ Ներբեռնել/968Կբ
pdf ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ Ներբեռնել/180Կբ
pdf ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ Ներբեռնել/209Կբ
pdf ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՒ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ Ներբեռնել/968Կբ
pdf ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ Ներբեռնել/180Կբ
pdf ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ Ներբեռնել/209Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13 Ներբեռնել/968Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 14 Ներբեռնել/180Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15 Ներբեռնել/209Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 21 Ներբեռնել/968Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01 Ներբեռնել/180Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/03 ներբեռնել/ 4000Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/04 ներբեռնել/ 244Կբ
pdf ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/05 Ներբեռնել/209Կբ
ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ  • դրամ

  • ամիս

  • %

  • դրամ

  • %

  • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh