ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հաճախորդն իրավունք ունի.

 1. պայմանագրից բխող բողոք-պահանջները ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին` օրենքով սահմանված կարգով,
 2. առանց որևէ պատճառաբանության, միակողմանիորեն լուծելու սույն պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7(յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում /մտածելու ժամանակ: Այդ դեպքում Վարկառուն պարտավոր է վարկի գումարն օգտագործելու համար Վարկատուին վճարել տոկոսներ` հաշվարկված սույն պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում Վարկառուից պահանջել չի թույլատրվում,
 3. ժամկետից շուտ կատարելու(մարելու) սույն պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները, որի դեպքում համամասնորեն նվազեցնում է Վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսեր,
 4. պայմանագրով սահմանված ժամկետում ստանալ վարկի գումարը,
 5. օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացի կարգ [PDF, 160KB]

Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր [PDF, 116KB]

Հաճախորդների բողոք-պահանջների հայտ [PDF, 41KB]

 

Հաճախորդները Ընկերության նկատմամբ ծագած բողոք-պահանջների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Ընկերությանը՝ (011) 27-10-30 հեռախոսահամարով, իսկ գրավոր բողոք-պահանջները կարող են Ընկերությանը ուղղել Էլ. փոստով՝ info@fico.am, ինչպես նաև այցելելով Ընկերության գլխամասային գրասենյակ՝ ք. Երևան, Թումանյան փող., 38 շենք, բն. 16 հասցեով:

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh