ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

report

2016թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 58KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 43KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 43KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 44KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 45KB]

2016թ, 3-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 58KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 43KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 43KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 44KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 45KB]

2016թ, 2-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 60KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 44KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 44KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 44KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 48KB]

2016թ, 1-ին եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 60KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 44KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 44KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 44KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 48KB]

2015թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 40KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 44KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 64KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 40KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 20KB]

2015թ, 3-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 55KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 61KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 63KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 41KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 20KB]

2015թ, 2-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 37KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 44KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 46KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 40KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 20KB]

2015թ, 1-ին եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 37KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 41KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 49KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 41KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 19KB]

2014թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 37KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 60KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 71KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 43KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2014թ, 3-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 56KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 44KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 68KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 60KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 24KB]

2014թ, 2-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36.5 KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 44KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 46KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 41KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 21KB]

2014թ, 1-ին եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 44KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 56KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 56KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 57KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 40KB]

2013թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 40KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38.KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2013թ, 3-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 39KB ]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF,42.4KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF,44.5KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF,40.3KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF,21.1KB]

2013թ, 2-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF,36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 47KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 45KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 41KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 38KB]

2013թ, 1-ին եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

 

2012թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

 

2012թ, 3-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2012թ, 2-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2012թ, 1-ին եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2011թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2011թ, 3-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2011թ, 2-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2011թ, 1-ին եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 41KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 22KB]

2010թ, 4-րդ եռամսյակ

 • Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Հավ.6) [PDF, 36KB]
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև7) [PDF, 37KB]
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) [PDF, 40KB]
 • Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9) [PDF, 38KB]
 • Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (Ձև թիվ 30) [PDF, 21KB]

 

  Աուդիտորական եզրակացություններ

 • 2010Թ. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն [PDF, 166KB]
 • 2011թ. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն [PDF, 743KB]
 • 2012թ. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն [PDF, 18,048KB]
 • 2013թ. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն [PDF, 397KB]
 • 2014թ. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն [PDF, 7,806KB]
 • 2015թ. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն [PDF, 4, 500KB]

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh